Про нас

Студентський парламент УМСА –
це постійно діючий орган
студентського самоврядування.
Студентське самоврядування – це
форма самоорганізації студентів,
механізм представництва й
відстоювання своїх прав,
можливість самореалізації. Саме
студентське самоврядування
покликане захищати права
студентів і бути їхнім
представником в адміністраціях
вишів.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

·      працювати для студентів;

·      захищати права й інтереси студентства;

·      представляти інтереси й висловлювати позицію студентів перед
адміністрацією вишу;

·      репрезентувати студентську громаду на міському, обласному та
всеукраїнському рівні;

·      допомагати у вирішенні проблем студентів, що лежать в межах компетенції органів студентського самоврядування;

·      інформувати студентство;

·      сприяти створенню належних умов для навчання, проживання й відпочинку студентів;

·      організовувати позанавчальне життя студентів: дозвілля, спортивні заходи, відпочинок тощо.

Голова студентського парламенту

Замісник голови студентського парламенту

Секретар президії студентського парламенту

Мамай Олександр Володимирович, студент стоматологічного факультету з 2016
Капустянський Ігор, студент медичного факультету #1 з 2017
Дар’я Удовиченко, студентка медичного факультету #1 з 2017

Структура Студентського парламента